Loading...

*PREMIUM* KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELISING PASIR PUTEH BERHAD

Kelantan

sebuah organisasi yang dianggotai oleh sekumpulan manusia yang mempunyai kepentingan atau masalah ekonomi yang sama di mana mereka berpakat untuk menyatukan tenaga serta mengumpul modal bagi menjalankan aktiviti untuk menyediakan kemudahan atau perkhidmatan kepada ahli. Ia ditadbir sebagai badan perniagaan tetapi tidak bermotifkan keuntungan semata-mata dan lebih mengutamakan kebajikan ahli. Koperasi sekolah pula ialah sebuah koperasi yang didaftarkan di bawah Ordinan Syarikat Koperatif Bil. 33/48 dengan mempunyai undang-undang kecilnya sendiri. Dari segi keahlian, koperasi sekolah mempunyai ahli-ahli yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang berumur kurang dari 18 tahun.Oleh kerana koperasi sekolah didaftarkan di bawah ordinan dengan mendapat pengecualian daripada Y.B Menteri Pertanian di bawah seksyen 53 Ordinan mengenai pendaftaran, maka tarafnya adalah sama dengan koperasi-koperasi lain.

Reach us on

sebuah organisasi yang dianggotai oleh sekumpulan manusia yang mempunyai kepentingan atau masalah ekonomi yang sama di mana mereka berpakat untuk menyatukan tenaga serta mengumpul modal bagi menjalankan aktiviti untuk menyediakan kemudahan atau perkhidmatan kepada ahli. Ia ditadbir sebagai badan perniagaan tetapi tidak bermotifkan keuntungan semata-mata dan lebih mengutamakan kebajikan ahli. Koperasi sekolah pula ialah sebuah koperasi yang didaftarkan di bawah Ordinan Syarikat Koperatif Bil. 33/48 dengan mempunyai undang-undang kecilnya sendiri. Dari segi keahlian, koperasi sekolah mempunyai ahli-ahli yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang berumur kurang dari 18 tahun.Oleh kerana koperasi sekolah didaftarkan di bawah ordinan dengan mendapat pengecualian daripada Y.B Menteri Pertanian di bawah seksyen 53 Ordinan mengenai pendaftaran, maka tarafnya adalah sama dengan koperasi-koperasi lain.

Write Your Own Review
You're reviewing:*PREMIUM* KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELISING PASIR PUTEH BERHAD
Your Rating